System P  mat izolacyjnych Termolock®  ma zastosowanie głównie w termoizolacji poddaszy użytkowych. Jest to rozwiązanie najefektywniejsze, w przypadku:

wykorzystania źródła ciepła przy piecach gazowych,  pompach ciepła, ogrzewaniu elektrycznym,

ogrzewaniu podłogowym,

ogrzewaniu mieszanym podłogowym/grzejnikowym,

oknach o współczynniku U-0,60 lub niższym  (trzyszybowe lub więcej),

✓ w przypadku regulatorów pokojowych lub kondygnacyjnych,

✓ przy wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej(kanały, kominki wentylacyjne itp. )

Ze względu na wysoką skuteczność izolacyjną maty Termolock® stosowane są najczęściej w domach energooszczędnych.

 

film instrukcja montażu

 

Stosujemy w miejsce  25-30  cm materiałów włóknistych lub około 25 cm materiałów natryskowych

Technika montażu uzależniona jest od czynników panujących na miejscu inwestycji, oczekiwań klienta. Najczęściej montujemy maty izolacyjne Termolock® dwie warstwy między krokwie i jedna na krokwie, skutecznie likwidując liniowe mostki termiczne. W zależności od warunków panujących w miejscach wykonywania montażu przekrój poprzeczny  izolacji wynosi około 22 cm a wraz z płytą np. KG  26 cm. Taki układ daje nam możliwość zastosowania odpowiednich pustek powietrznych niewentylowanych, co skutecznie przekłada się na ograniczenia strat ciepła do minimum.

przykładowy przekrój montażu wariant trzywarstwowy współczynnik U -0,16, przekrój poprzeczny krokwi to 18cm i więcej:

nowoczesne systemy ocieplania poddaszy - system P

W zależności od układu mat izolacyjnych Termolock względem siebie oraz pustek powietrznych w poszczególnych układach, mamy do wyboru wariant:

trzywarstwowy współczynnik U-0,18* dla przekroju poprzecznego krokwi mniejszej niż 18 cm

– jedna warstwa między krokwie , dwie  na krokwie

trzywarstwowy współczynnik U -0,16* dla przekroju poprzecznego krokwi większej niż  18 cm

– dwie warstwy między krokwie i jedna na krokwie

*szczegóły w zakładce specyfikacja

Współczynnik przenikania ciepła oznacza się symbolem U i podaje w W/(m2·K). Opisuje on wielkość strumienia ciepła przenikającego przez 1 m2 przegrody, przy różnicy temperatury wynoszącej 1 K (1°C). Parametr ten charakteryzuje jakość elementu budowlanego pod względem jego izolacyjności termicznej. Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepsze właściwości izolacyjne wykazuje przegroda.

Według aktualnie obowiązujących przepisów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przegrodom stawiane są następujące wymagania odnośnie maksymalnej wartości współczynnika U (WT2017): przegroda energooszczędna współczynik U od 0.15 -0.20 W/(m²•K)

 

Dzięki zastosowaniu mat izolacyjnych Termolock® w systemie P zyskujemy wysokie parametry izolacyjności termicznej przegrody, większą przestrzeń pomieszczeń jednocześnie nie obciążając konstrukcji dachu.

Przedział cenowy dotyczy  powierzchni powyżej 100 m2, ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki takie jak:

✓ powierzchnia do izolacji,

✓ miejsce inwestycji,

✓ rodzaju dachu – dwu spadowy/wielospadowy.

W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o przesłanie w/w informacji. Dodatkową pomocą przy wycenie, mogą pomóc zdjęcia konstrukcji lub przesłanie projektu.

System P rekomendowany jest do ogrzewania elektrycznego, gdzie istotnym elementem jest

-odbicie promieniowania cieplnego

-brak mostków termicznych

-wysoka skuteczność izolacyjna.

-niewielki ciężar mat izolacyjnych Termolock