Program Czyste Powietrze

Dotacje do Programu Czyste Powietrze

Każdy materiał izolacyjny , który otrzymał pozytywną opinie Krajowej Oceny Technicznej  z Instytutu Techniki Budowlanej , kwalifikuje się do PCP.

Maty izolacyjne Termolock® otrzymały  pozytywną opinię  KOT-ITB-2019/1089 wydanie 1

Badania dodatkowe :

ITB LZF02-01344/22/Z00NZF

Laboratorium Trwałości  Elementów Budowlanych  LabTEB1/2020  badanie przenikalności ciepła przez przegrodę zaizolowaną folią TERMOLOCK®

 

Na podstawie wyników badań, system Pasywny mat Termolock® kwalifikuje się do Programu Czyste Powietrze uzyskując wynik U ( W/m2*K)  0,14

System Pasywny  Termolock® można porównać do  innych materiałów

Materiał Izolacyjny

Grubość przegrody izolowanej/ilość warstw U ( W/m2*K)
     Termolock® System Pasywny       System 4*4 czterowarstwowy

0,14

 Piana PUR     λ 0,038      27 cm

0,14

Celuloza        λ 0,039        28  cm

0,14

Montaż samodzielny czy usługa?

Decydując się na zakup i samodzielny montaż  systemu  pasywnego  mat Termolock®  możesz liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku, otrzymując przy tym dokumentację potrzebną dla potwierdzenia właściwości termicznych zastosowanego materiału.

Możesz również skorzystać z usługi  montażu system pasywnego, wykonaną przez naszych specjalistów. W tym przypadku, oprócz gwarancji na montaż otrzymasz  dodatkowo certyfikat  potwierdzający zastosowanie systemu. Certyfikat przypisany jest do budynku.

Aby skorzystać z pomocy naszego specjalisty, w celu prawidłowego wypełnienia wniosku prosimy, po skorzystaniu z naszej oferty,

Jak wypełnić wniosek?

Korzystając z naszej oferty, możesz liczyć na wsparcie naszego specjalisty , w celu prawidłowego wypełniania wniosku. W tym celu poprosimy cię na przesłanie dokumentów tj. Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  jeśli jednak zdecydowałeś o samodzielnym montażu lub zakupie  towaru i montażu przez innego wykonawcę możesz liczyć na wsparcie w wypełnieniu wniosku.

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze