Oferujemy Państwu dwa systemy mat Termolock

Współczynnik λ =0,031 W/(mK) w przekroju 16 cm układu mat izolacyjnych z pustkami nie wentylowanymi oraz płytą KG

Termolock E - zastępuje ok 25 cm wełny


Współczynnik λ =0,031 W/(mK) w przekroju 22 cm układu mat izolacyjnych z pustkami nie wentylowanymi oraz płytą KG

Termolock P - zastępuje ok 32 cm wełny
Współczynniki U rzeczywisty obliczony na podstawie różnicy temperatury zewnętrznej i temperatury powierzchni mat izolacyjnych opisanych w raportach termowizyjnych przeprowadzonych na zlecenie przez zewnętrzną firmę w budynkach jednorodzinnych, gdzie zastosowano maty izolacyjne wykorzystujące powietrze w pęcherzykach i folie aluminiowe (in situ).
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1089 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania wydana przez ITB
Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
PPHU FOSS
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
UL. NOWOWIEJSKA 10
TEL. 607 098 852